Beleidsplan & visie

In de vergadering van 21 april 2015 van het hoofdbestuur werd het beleidsplan vastgesteld voor de periode 2015-2020. Het plan beschrijft de onderwerpen die in deze periode de aandacht zullen vragen van Dibevo.

Voortdurend houdt Dibevo haar visie op de sector tegen het licht in het document De visie van Dibevo op ontwikkelingen in de gezelschapsdierenbranche. Beide documenten zijn hieronder te downloaden.